Termalife

Üretim için peloid ve mineral içeriği bilimsel ve resmi otoritelerce gösterilmiş Afyon Sandıklı'yı kaynak olarak kullanır. Çamur banyoları (peloidoterapi) ile ünlenmiş Sandıklı, Frigler döneminden günümüze kadar uzanan bir termal merkezdir ve Sandıklı'ya Frigler döneminde Firigya Salutari- Şifalı Frigya ismi verilmiştir. Sandıklı Ovası'nın alüvyal tabanı ile termal kaynaklar birleşince terapi (tedavi) özelliği oldukça yüksek bir çamurun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yaklaşık 68oC sıcaklığa sahip termal kaynak kumlu-killi toprakla birleşerek 40-45oC dolaylarında bir sıcaklığa erişir ve çamur banyolarında kullanılacak hale gelir.

Termalife Kategorileri

Termalife Yorumları

Termalife markasının ürünleri için 0 adet yorum yapıldı.